Thema

Meedoen in de samenleving

Mensen met een beperking willen deelnemen aan de samenleving. Wat hebben zij daarvoor nodig?

Tijdlijn

19 juli 2022

  • Kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg kunnen baat hebben bij een onderwijszorgarrangement. Dit is niet altijd makkelijk te organiseren, in tegendeel. Om meer zicht te krijgen op de punten waarop wet- en regelgeving knelt starten de ministeries vanaf 1 januari 2023 een experiment onderwijszorgarrangementen.

04 juli 2022