Thema

Meedoen in de samenleving

Mensen met een beperking willen deelnemen aan de samenleving. Wat hebben zij daarvoor nodig?

Uitgelicht

Tijdlijn

januari 2018

  • Per 1 januari 2018 is de maximale uitkering van mensen met een Wajong-uitkering met arbeidsvermogen omlaag gegaan van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. Deze verlaging is een afspraak uit de Participatiewet 2015. Alle Wajongers met werkvermogen hebben in december hierover 2017 een brief ontvangen van het UWV. Vanaf nu kunnen deze Wajongers hun betaalspecificatie inzien op MijnUWV en daarmee  zien wat hun netto uitkering is. Wajongers moeten hiervoor met hun DigiD inloggen op MijnUWV. Dinsdag 23 januari betaalt UWV de Wajong-uitkering aan de Wajongers. De meeste banken hebben we enkele dagen nodig om de uitkering bij te schrijven op de bankrekening.